Đèn bơ trái Phật Thủ

Cúng dường đèn bơ là pháp cúng dường mạnh mẽ nhất bởi ánh sáng của chúng biểu tượng cho trí tuệ. Giống như ngọn đèn xua tan bóng tối, cúng dường ánh sáng từ đèn bơ biểu tượng cho việc xua tan màn đêm vô minh để đạt được trí tuệ rõ ràng ngời sáng của Phật quả. Cúng dường đèn là sự cúng dường giác quan lên đôi mắt của Đức Phật. Bởi đôi mắt của Ngài là mắt trí tuệ, chúng không có các thái cực của sự rõ ràng hay không rõ ràng. Tuy nhiên, mắt phàm phu bị che lấp bởi màn đêm của hai lỗi lầm - những lỗi lầm cảm xúc phiền não thô lậu và những lỗi lầm thói quen vi tế. Trong khi Đức Phật chẳng mong cầu những món cúng dường, chúng ta dâng cúng vì sự tích lũy công đức và trí tuệ của bản thân. Nhờ sức mạnh của sự tích lũy này, chúng ta có thể xua tan căn bệnh đục nhân mắt vì vô minh để đạt được tuệ nhãn chói ngời tối thượng của Phật.
~ Lama Tharchin Rinpoche


Không tồn tại mẫu tin

Sản phẩm nổi bật

Phaleanopsis Flower

Phaleanopsis Flower

Giá: 5.000.000 đ
Cattleya L 5 hoa

Cattleya L 5 hoa

Giá: 800.000 đ
Hoa Cattleya S

Hoa Cattleya S

Giá: 250.000 đ
phalaenopsis Nhật

phalaenopsis Nhật

Giá: 550.000 đ
Gigantea Flower

Gigantea Flower

Giá: 350.000 đ
Aracbnis Flosaearis

Aracbnis Flosaearis

Giá: 700.000 đ
Denro

Denro

Giá: 700.000 đ

Đội ngũ hỗ trợ

C Vân

C Vân

0981 395 891
E Kiệt

E Kiệt

0935 578 139